Privatlivspolitik for Forlaget Farfalla

1 Introduktion

1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver Forlaget Farfallas online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.

2 Dataansvarlig

2.1 Forlaget Farfalla, Skejbygårdsvej 16, 8240 risskov er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a) at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d) for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

(e) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke

(f) for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

(g) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(h) for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;

(i) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Forlaget Farfalla måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c.

(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g-h.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forlaget Farfalla i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

(a)  Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.

(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.

(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at Forlaget Farfalla kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profi.

(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Forlaget Farfalla, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 9 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

5 Personoplysninger – Børn

5.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet explicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

6 Kategorier af personoplysninger

6.1 Vi behandler følgende personoplysninger:

(a) personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden. Herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og betalingsoplysninger (via DIBS ved køb)

(b) personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.

(c) personhenførbare oplysninger som du har givet os i forbindelse med nyhedsbrev tilmelding.

(d) personoplysninger, som du har givet os via sociale medier, loyaltetsprogrammer, konkurrencer og svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser.

6.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

7 Sikring af dine personoplysninger

7.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

8 Opdatering af Privatlivspolitikken

8.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

9 Kontaktoplysninger

9.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

Forlaget Farfalla
Skejbygårdsvej 16
8240 Risskov

Mobil: +45 2168 3848

kontakt@forlaget-farfalla.dk